menu_edit
Waterpro (Thailand) Company Limited

 

  • ประวัติความเป็นมา

 
 
    บริษัท วอเตอร์โปร (ประเทศไทย) จำกัด
 
 เมื่อปี 2010 ได้ก่อตั้งขึ้น พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำแบบครบวงจรมี
 ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ยาวนานกว่า 20 ปี 

 เมื่อปี 2010 ได้เป็นตัวแทนสินค้าจากต่างประเทศ อย่างเป็นทางการ 

 เมื่อปี 2012 มีกลุ่มตัวแทนสินค้านำเข้า ทั่วประเทศไทย
 
 เมื่อปี 2013 ให้บริการด้านเทคโนโลยีด้านระบบน้ำแบบครบวงจร 
 
 
 
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 เราจะเป็นผู้ตัวแทนสินค้าด้านระบบน้ำจากต่างประเทศ OASE จากประเทศ เยอรมันและ
WETHERMATICจากต่างประเทศ อเมริกา พร้อมบริการติดตั้งแบบควบวงจร
 
สินค้าของเราเกี่ยวข้องกับ ภูมิทัศน์ ระบบการให้น้ำพืช ระบบน้ำพุสำเร็จรูป ระบบกรอง
สวนน้ำธรรมชาติ และเทคโนโลยีระบบน้ำพุ
 
เราสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อให้น้ำยังคงอยู่กับชีวิต ตลอดไป
 
เราสนับสนุนพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นทีมงานมืออาชีพ
 
เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มกลุ่มตัวแทน ที่จะเติบโตไปพร้อมกัน
 
เรามีหลักการทำงานโปร่งใสและมีจริยธรรม
 
 
 
  • ลักษณะธุรกิจ

 
 
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์เฉพาะด้านยาวนานกว่า 15 ปี
 
เรามีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรบ ที่ได้มาตรฐาน
 
เราพร้อมบริการแบบรวดเร็ว ทันใจ ตอบโจทย์ทุกคำถาม พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ
 
เราเป็นผู้นำธุรกิจด้านจำหน่ายสินค้าและการบริการติดตั้งระบบน้ำแบบครบวงจร
 
 
 
  • ผลงานการอบรม

 

 
 
 
 
ปปปป